منابع ارشد رشته بیوتکنولوژی پزشکی

سوالات و منابع ارشد رشته بیوتکنولوژی پزشکی

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد زیست فناوری پزشکی( بیوتکنولوژی پزشکی)

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد زیست فناوری پزشکی( بیوتکنولوژی پزشکی)  سال  91-92

ميكروب شناسي : تاريخچه و کلیات میکروب شناسی- ساختمان باکتریها ( دیواره سلولی، ضمائم سطحی، لایه های سطحی، غشای سیتوپلاسمی، سیتوپلاسم و محتویات آن)-متابولیسم باکتریها - ژنتیک باکتریها
زيست شناسي سلولي: روش هاي مطالعه سلول – سلول و تركيبات شيميايي آن – غشا و انتقالات غشايي
زيست شناسي مولكولي: ژنوم و ساختارهاي DNA – همانندسازي – جهش و ترميم DNA
شيمي عمومي :  ساختار اتم – خواص تناوبي عنصرها و تركيب هاي يوني و تركيب هاي كووالانسي و تركيب هاي آن

شیمی الی: آلکانها- الکن ها
زبان عمومی

  

يكروب شناسي ::ضد عفونی کننده ها ، آنتی بیوتیک ها ، پاتوژنز و فلور طبیعی - میکروکوکاسیه -استافیلوکوکاسیه- استرپتوکوکاسیه- نایسریاسیه
زيست شناسي سلولي: شبكه آندوپلاسميك – دستگاه گلژي
زيست شناسي مولكولي: رونويسي – پردازش RNA
شيمي آلي : -آلکین ها-آلکادی آنها-ترکیبات آروماتیک
شيمي عمومي: واكنش هاي شيميايي و استوكيومتري – ترموديناميك شيميايي و محلول ها
زبان عمومی

 

ميكروب شناسي : باسیل های گرم مثبت فاقد اسپور - گرم مثبت اسپور دار- مایکوباکتریاسیه -انتروباکتریاسیه- سودوموناداسیه
زيست شناسي سلولي: ليزوزوم- ميكروبادي – ميتوكندري – كلروپلاست – ريبوزوم
زيست شناسي مولكولي: پروتئين سازي و تنظيم بيان ژن
شيمي آلي : اترها و اپوکسیدها – آلکل ها – آلدئید ها و کتون ها – آمین ها
شيمي عمومي: سنتيك شيميايي – تعادل شيميايي
زبان عمومی

 


ميكروب شناسي : گروه HACEK - کمپیلوباکتر - هلیکوباکتر- اسپیروکتال ها- باکتری های داخل سلولی اجباری - باکتری های فاقد دیواره سلولی - باسیل و کوکسی های گرم مثبت و گرم منفی بی هوازی اجباری
زيست شناسي سلولي: هسته و چرخه سلولي
زيست شناسي مولكولي: تكنيك هاي مولكولي – مهندسي ژنتيك
شيمي آلي : فنل – کربوکسیلیک اسیدها – α و β غیر اشباع – هتروسیکل های آروماتیک
شيمي عمومي: اسيدهاي باز – الكتروشيمي –اصول تجزيه مواد و شيمي هسته اي
زبان عمومی

 
برچسب‌ها: سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد زیست فناوری پزشکی, بیوتکنولوژی پزشکی
+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۱ساعت 17:38  توسط منابع ارشد  |